Upoznajte članove UrbanMain Upravni odbor! Članovi odbora predstavljaju stanovnike, vlasnike preduzeća i organizacije s različitim ulogama u susjedstvu Dutchtown. Upravni odbor će sarađivati Missouri Main Street Connection, Downtown Dutchtown, u Dutchtown CIDi druge organizacije koje pomažu u vođenju toka Urbani glavni pilot program pogubljen u centru Dutchtown-a.