تقویم Dutchtown

با تشکر از شما برای بازدید از تقویم رویدادهای Dutchtown! هدف ما این است که شما را در جریان تمام جلسات محله ، برنامه ها ، کلاسها ، فعالیتهای بچه ها و سایر رویدادها در آن قرار دهیم شهر دوچتاون, پارک Gravois, ویلا دریایی, کوه دلپذیر، و در خیابان چروکی.

ما دائماً رویدادهای جدید اضافه می کنیم ، بنابراین مطمئن شوید این صفحه را علامت گذاری کنید و بارها چک کنید

ارسال یک رویداد

اگر رویدادی در همسایگی دارید که دوست دارید ما آن را به اشتراک بگذاریم ، لطفاً تماس با ما با جزئیات رویداد اطمینان حاصل کنید که تاریخ ، زمان ، مکان ، سازمان دهنده و پیوند اطلاعات اضافی را در صورت وجود ذکر کنید.

رویدادها به صلاحدید به تقویم Dutchtown اضافه می شوند DutchtownSTL.org و به عنوان زمان و منابع اجازه می دهد.