• این رویداد را تصویب کرده است.

بازدید ShoeTopia at چشمک! در مرکز شهر داچ تاون هر شنبه در ماه ژانویه برای یک مهمانی کفش!

در حالی که از میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان لذت می برید، مجموعه کفش های منحصر به فرد و متنوع ShoeTopia را مرور کنید. شناسه خود را که کد پستی سمت جنوب را نشان می دهد همراه داشته باشید و با خرید خود یک هدیه رایگان دریافت کنید!