متحدان پارک مارکت گروهی از همسایگان هستند که به فعال سازی مجدد پارک مارکت و تبدیل آن به منبعی ارزشمند برای جامعه دوچتاون و ساوت ساید اختصاص یافته اند.

پارک مارکت بزرگترین پارک در منطقه دوچتاون است. مارکت می تواند و باید مرکز محله رو به رشد ما باشد. بودجه محدود و تعویق تعمیر و نگهداری به این معناست که پارک از جهات مختلف فاقد آن است. AMP به دنبال افزایش سود و بودجه است تا مارکت پارک به استانداردهای همسایگان ما برسد.

در طول تابستان سال 2019 ، AMP پارک و امکانات آن را مورد بررسی قرار داد و بسیاری از مناطق نیازمند توجه را فهرست بندی کرد. آنها همچنین همسایگان و کاربران پارک را مورد بررسی قرار دادند تا تعیین کنند که اعضای جامعه بیشترین پیشرفت را می خواهند.

در جولای 2019 ، متحدان پارک مارکت بیش از 7,000 دلار جمع آوری کردند برای بهبود استخر پارک مارکت. بودجه ای صرف مبلمان استخر و برداشتن سیم خاردار از حصار اطراف می شود تا استخر استقبال و عملکرد بیشتری داشته باشد. استخر پارک مارکت بزرگترین استخر عمومی در فضای باز شهر سنت لوئیس است.

در پاییز سال 2021 ، متحدان مارکت پارک با مشاغل ، سازمان ها ، اهداکنندگان خصوصی و تیم فوتبال St. Louis City SC Major League Soccer همکاری کردند تا یک سیستم جدید نصب کنند. دادگاه فوتسال در پارک مارکت با نگاهی به آینده ، متحدان مارکت پارک امیدوار به ادامه هستند بهبود امکانات فوتبال در پارک و ایجاد Marquette به عنوان مقصدی برای فوتبال در سنت لوئیس.

به متحدین پارک مارکت اهدا کنید

AMP مستقیماً وابسته است خیابان های اصلی داچ تاون، سازمان توسعه محله غیرانتفاعی 501(c)(3) داچ تاون. کمک های اهدایی به Allies of Marquette Park توسط خیابان اصلی داچ تاون پردازش می شود و برای برنامه های خاص پارک تخصیص می یابد.

اهدای یکبار   تداوم اهداء

برای تکمیل کمک مالی خود از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی (ACH) به وب سایت DonorBox در یک برگه یا پنجره جداگانه هدایت خواهید شد. کمک مالی شما ممکن است کسر مالیات باشد - با متخصص مالیات خود مشورت کنید. از همکاری شما سپاسگذاریم!