အကြောင်းအရာ Skip

အကြောင်းအရာများ သတင်းပိတ်ဆို့မှု

Block Organizing - MizEducation Podcast မှ Tasha နှင့် Staci တို့နှင့်စကားစမြည်ပြောခြင်း

ဒါကြောင့် MizEducation အမျိုးသမီးများနှင့်အတူပိတ်ပင်တားဆီးမှုစည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းစဉ်အကြောင်းဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ကြားခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒီစကားဝိုင်းကဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြောများ၊ အထွေထွေ ဦး တည်ချက်နှင့်အရင်းအမြစ်များတွေအများကြီးကိုဖော်ပြထားပါတယ်။

ကျန်တဲ့“ Block Organizinging - MizEducation Podcast မှ Tasha နှင့် Staci တို့နှင့်စကားစမြည်ပြောခြင်း” အပိုင်းကိုဖတ်ပါ။ 

Dutchtown ရှိ Louisiana ရိပ်သာလမ်း၏ ၄၂၀၀ ပိတ်ပင်တားဆီးမှုကိုကြိုဆိုပါသည်။ 

ကျန်တဲ့ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကိုဖတ်ကြည့်ပါ -“ Louisiana Block 4200 မှကြိုဆိုပါတယ်!”