डचटाउनस्टाईल शप हाल केहि प्रमुख अपग्रेडहरूको लागि अफलाइन छ। तर यदि तपाईं अझै डचटाउन प्रउन्ड संकेतहरू वा डचटाउन टी-शर्टहरू, टोपी, हूडिहरू, कफी मगहरू, र अधिकको लागि संकेतमा हुनुहुन्छ भने, मात्र हामीलाई एक रेखा छोड्नुहोस् र हामी तपाईंलाई अंकुश लगाउन सक्दछौं!