सामग्रीमा स्किप गर्नुहोस्।

डचटाउन र दक्षिण छेउमा कालो स्वामित्वको व्यवसाय समर्थन गर्नुहोस्! तल पसल, रेस्टुरेन्ट, सेवा प्रदायक, र अधिक कालोको स्वामित्व राखिएको र हाम्रो छिमेकमा सञ्चालित अधिकको आंशिक सूची छ।

हामीलाई थाहा दिनु यदि त्यहाँ अर्को व्यवसाय छ जुन यस सूचीमा हुनुपर्दछ!

कोटीमा जानुहोस्