लिगेसी नाई र सौन्दर्य हो नयाँ डचटाउन!

अनुरोध ल्यान्डन दा नाईकेक ब्राइडर लिगेसी बार्बर एण्ड ब्यूटी इन ग्रान्ड र मेरमेकमा। ल्याण्डनले पुरुषको कटौती, दाह्री र रजेरको अस्तर प्रदान गर्दछ। केकले किफायती, गुणस्तरीय ब्रेडिw र सिउ इन्स प्रदान गर्दछ।

केकले अपोइन्टमेन्ट लिन्छ मा शैलीसाइट वा फोन मार्फत (314) 835-8158। तपाईं ल्यान्डनको साथ बुक गर्न सक्नुहुन्छ Books वा उसलाई कल गर्नुहोस् (314) 930-1984.

सम्पर्क

ठेगाना
3613 Meramec सेन्ट
सेन्ट लुइस, MO 63116
टेलिफोन
314-930-1984
वेबसाइट
facebook.com

घण्टा

मंगलबार – शनिबार
अपोइन्टमेन्ट द्वारा १० बिहान – बजे
लिगेसी बार्बर एन्ड ब्यूटी, 3613 XNUMX१XNUMX मेरामेन्ट सेन्ट