Degmada Horumarinta Bulshada ee Dutchtown waxay qiyaas ahaan dabooshaa aagaga ku teedsan South Grand Boulevard laga bilaabo Chippewa Street ilaa Bingham Avenue, Meramec Street laga bilaabo Grand ilaa Compton, Virginia Avenue oo ka timaadda Meramec ilaa Bates Street, iyo Osceola Street oo ka timaadda Virginia ilaa Compton.

Waxaad ka heli kartaa a sharax sharci oo buuxa ee raad raaca CID sida uu dejiyay Xeerka Magaalada # 70559. Sidoo kale waad sameyn kartaa eeg khariidadda weyn ee PDF ee CID.

Khariidad raad-raac ah oo ku taal Dutchtown CID.
Raad-raadinta Xarunta CID-da ee Dutchtown.