Vì vậy, tôi đã được mời nói về quá trình tổ chức khối với các phụ nữ của MizEducation, cả hai đều là những người không thể thiếu trong việc tổ chức khối của chúng tôi. Cuộc trò chuyện này thực sự nói về các vấn đề cơ bản về cách thực hiện, cũng như cung cấp một số định hướng chung và hàng tấn tài nguyên.

Nếu bạn đang đọc hoặc nghe nội dung này và muốn tìm cách tổ chức khối của chúng tôi, vui lòng sử dụng trang Liên hệ để gửi email cho tôi và chúng tôi sẽ thiết lập thời gian để thảo luận chi tiết hơn về nhu cầu / thách thức của bạn. Mỗi khối sẽ có những rào cản duy nhất của riêng nó, nhưng bạn có lợi khi tận dụng những bài học kinh nghiệm của chúng tôi như một phần trong quá trình của bạn.

Kiểm tra podcast tại đây!