Chuyển đến nội dung.

Bài về Chặn tin tức

Tổ chức khối - Cuộc trò chuyện với Tasha và Staci từ Podcast MizE education

Vì vậy, tôi đã được mời nói về quá trình tổ chức khối với các phụ nữ của MizEducation, cả hai đều là những người không thể thiếu trong việc tổ chức khối của chúng tôi. Cuộc trò chuyện này thực sự nói về các vấn đề cơ bản về cách thực hiện, cũng như cung cấp một số định hướng chung và hàng tấn tài nguyên.

Đọc phần còn lại của “Tổ chức khối - Cuộc trò chuyện với Tasha và Staci từ MizE education Podcast” 

Xin chào và chào mừng đến với khối 4200 của Đại lộ Louisiana ở Dutchtown! 

Đọc phần còn lại của “Chào mừng đến với Khu 4200 của Louisiana!”