Chuyển đến nội dung.

Bài về DT2

Mô hình Hiệp hội doanh nghiệp khu trung tâm Dutchtown, thường được gọi đơn giản là DT2, nhằm mục đích duy trì và phát triển các doanh nghiệp hiện tại và thu hút các doanh nghiệp mới trong khu vực Dutchtown.

Vào thứ Sáu, ngày 7 tháng 4300, cư dân và chủ doanh nghiệp từ các dãy nhà 4400 và XNUMX của Đại lộ Virginia sẽ gặp nhau tại Salon Starz, 4445 Virginia ở sân sau. Những người hàng xóm này muốn bắt đầu hình thành một câu lạc bộ khối có tổ chức và gắn kết. Bạn có thể tham gia từ 5:30 chiều đến 7:30 tối. Gặp gỡ những người hàng xóm, cùng với những cư dân từ các khối lân cận khác và được tổ chức gần đây, cùng với các đại diện từ DT2 • Khu trung tâm DutchtownKhu cải thiện cộng đồng Dutchtown.

Đọc phần còn lại của “Tổ chức các khối ở Dutchtown”