Ban Giám đốc của Khu Cải thiện Cộng đồng Dutchtown bao gồm các cư dân, chủ doanh nghiệp và chủ sở hữu bất động sản trong dấu chân của CID. Nếu bạn muốn được xem xét cho một vị trí trong hội đồng quản trị, vui lòng Liên hệ với chúng tôi.

Caya Aufiero

Chủ tịch
Thức ăn thành thị

Michael Powers

Phó Chủ tịch
Môi trường sống cho nhân loại St. Louis

Stevie Limmer-LaChance

Thủ quỹ
Bản gốc của Crusoe

Ann thông minh

Thư ký ghi âm
cư dân

Fadumo Sheikh Hassan

Thư ký giám sát
Cửa hàng tạp hóa Halal Tawakal

La Gwenda Sims

Giám đốc
Trung tâm chăm sóc trẻ em Honey Bee Plus

Sal Martinez

Giám đốc
Kết nối việc làm