Khu Cải thiện Cộng đồng Dutchtown bao gồm khu vực dọc theo Đại lộ Nam Grand từ Phố Chippewa đến Đại lộ Bingham, Phố Meramec từ Grand đến Compton, Đại lộ Virginia từ Meramec đến Phố Bates, và Phố Osceola từ Virginia đến Compton.

Bạn có thể tìm thấy một mô tả pháp lý đầy đủ của dấu chân CID theo quy định của Sắc lệnh Thành phố # 70559. Bạn cũng có thể xem bản đồ PDF lớn hơn của CID.

Bản đồ dấu chân của Dutchtown CID.
Dấu chân của Dutchtown CID.