Tìm cách giúp giữ cho Khu phố Hà Lan xinh đẹp? Chúng tôi thường có cơ hội tình nguyện trên Lịch Dutchtown! Nếu công việc dọn dẹp ngõ hẻm, làm vườn cộng đồng và những thứ tương tự là việc của bạn, hãy đánh dấu trang này để theo dõi các đợt dọn dẹp khu phố sắp tới ở Dutchtown.

Tổ chức dọn dẹp

Louis có thể giúp bạn lấy túi rác, găng tay và dụng cụ để dọn dẹp. Điền vào biểu mẫu trực tuyến or in một cái ra và gửi nó để dự trữ tài liệu dọn dẹp của bạn.

DutchtownSTL.org có thể giúp bạn quảng cáo về sự kiện dọn dẹp của bạn qua trang web của chúng tôi, Facebook, InstagramTwitter. Chúng tôi cũng có thể cung cấp các thiết kế tờ rơi tùy chỉnh để bạn có thể tham quan khu vực của mình cho các tình nguyện viên. Liên hệ với chúng tôi để cho chúng tôi biết về quá trình dọn dẹp của bạn.