Chúng tôi đã thêm một dịch vụ vào DutchtownSTL.org để dịch tất cả thông tin, tin tứctài nguyên cho khu phố Hà Lan sang ngôn ngữ của bạn! Với dân số đa dạng như vậy trong khu vực lân cận của chúng tôi, chúng tôi tin rằng điều quan trọng là làm cho thông tin của chúng tôi dễ tiếp cận nhất có thể.

Hiện tại, chúng tôi cung cấp bản dịch sang các ngôn ngữ sau:

Nếu bạn không thấy ngôn ngữ ưa thích của mình được liệt kê, vui lòng Liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ xem nếu nó có sẵn.

Bản dịch được thực hiện tự động, vì vậy một số nội dung có thể không được dịch hoàn hảo. Nếu bạn thấy điều gì đó cực kỳ không chính xác, bạn có thể Liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ làm việc để sửa nó.