DT2 • Khu trung tâm Dutchtown đã trở lại Công viên Marquette vào mùa hè này để tổ chức các Đêm chiếu phim thân thiện với gia đình! Bạn, gia đình bạn, hàng xóm của bạn và mọi người khác đều được mời! Những sự kiện này là tự do cho cộng đồng.

Chúng tôi sẽ có xe tải thực phẩm và các tổ chức cộng đồng bắt đầu từ 7:30 tối và phim sẽ tiếp tục ngay khi trời tối. Hãy theo dõi để biết những bộ phim chúng ta sẽ chiếu.

Truy cập dutchtownstl.org/movienight để biết thêm thông tin chi tiết.