Trở thành nhà tài trợ cho DT2! Mỗi đô la giúp DT2 • Downtown Dutchtown hướng tới sứ mệnh của chúng tôi là xây dựng một khu Dutchtown thịnh vượng cho tất cả cư dân, chủ doanh nghiệp và các bên liên quan khác của chúng tôi.

DT2 hiện cũng đang mang đến cơ hội thực hiện quyên góp định kỳ hàng tháng! Nhấp vào nút “Duy trì Đóng góp” và chúng tôi sẽ tự động nhận được số tiền bạn đã chọn hàng tháng.

Quyên góp một lần   Duy trì đóng góp

Bạn sẽ được đưa đến trang web DonorBox trong một tab hoặc cửa sổ riêng biệt để hoàn tất khoản đóng góp của mình qua thẻ tín dụng, chuyển khoản ngân hàng (ACH) hoặc PayPal. Cảm ơn bạn!

Đọc về công việc của DT2

Trong suốt năm 2020 và bất chấp đại dịch toàn cầu, DT2 đã đạt được động lực mới, thu hút các tình nguyện viên mới, tìm ra những cách mới để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp của chúng ta và tiếp tục xây dựng một Khu phố Hà Lan tốt đẹp hơn. Bạn có thể đọc đánh giá năm của chúng tôi or tải xuống phiên bản PDF.

Các cách quyên góp khác

Nếu bạn muốn gửi khoản đóng góp của mình qua thư, hãy gửi séc phải trả cho “DT2” đến địa chỉ sau:

DT2
3207 Meramec St.
Louis, MO 63118

Bạn cũng có thể thực hiện chuyển khoản trực tiếp qua PayPal bằng cách gửi tiền đến pay@dt2stl.org. Đóng góp qua phương thức này giúp chúng tôi tiết kiệm cả hai khoản phí bổ sung.

Nếu bạn cần sắp xếp thay thế để đóng góp, vui lòng Liên hệ với chúng tôi.

Không thể chi trả một khoản đóng góp tiền mặt?

Không sao đâu! Chúng tôi vẫn có thể thực sự sử dụng sự giúp đỡ của bạn. Cách tốt nhất để giúp đỡ là tham gia một ủy ban, nơi bạn có thể đóng góp ý kiến, phản hồi và kỹ năng của mình. Nếu có cách nào khác mà bạn muốn đóng góp thời gian và sức lực của mình, vui lòng Liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ tìm một nơi cho bạn.