Chuyển đến nội dung.

Bài về Các cuộc họp

Bắt đầu từ tháng XNUMX, những người hàng xóm sẽ làm việc cùng nhau theo một định dạng ủy ban mới để cải thiện do cộng đồng lãnh đạo ở Dutchtown. Các ủy ban này sẽ họp mỗi tháng một lần, với mỗi ủy ban tập trung vào một trong năm lĩnh vực:

Đọc phần còn lại của “Tham gia Ủy ban Khu phố Hà Lan” 

Chào mừng đến với kỳ nghỉ lễ! Mọi người đều bận rộn vào thời điểm này trong năm, nhưng hy vọng bạn có thể tìm thấy chút thời gian để chia sẻ với những người hàng xóm của mình. Có rất nhiều niềm vui kỳ nghỉ ở Dutchtown!

Đọc phần còn lại của “Các sự kiện tháng XNUMX ở Dutchtown”